Käytännönläheisissä ja aktivoivissa valmennuksissamme asiakaspalvelijat saavat oivalluksia ja ideoita oman työnsä kehittämiseen. Asiakaspalvelijat oppivat asettumaan asiakkaan asemaan, havainnoimaan omaa tekemistään asiakkaan näkökulmasta ja ymmärtämään asiakasta empaattisesti. Valmennuksissa kuuntelemme puheluja, arvioimme sähköposteja, chatejä ja muita kohtaamisia, sekä teemme paljon käytännöllisiä harjoituksia. Asiakaspalveluhenkilöstön valmentamisella tuetaan myös esimiehiä asiakaskohtaamisten johtamisessa ja laadun parantamisessa.

Asiakaspalvelijat pääsevät osallistumaan oman työnsä kehittämiseen ja kohtaamisten parantamiseen, kun heidän näkemyksiään ja osaamistaan asiakaspalvelutilanteista ja asiakkaiden tarpeista kuullaan mm. verkkotyökalulla tehtävillä ennakko- tai välitehtävillä. Näin he sitoutuvat asetettuihin tavoitteisiin ja asiakaskohtaamisten kehittämisestä tulee osa arkipäiväisiä keskustelunaiheita.

Mikä muuttuu?

  • asiakaspalvelijat innostuvat asiakkaasta
  • asiakaspuhe lisääntyy
  • laatu paranee ja yhtenäistyy, asiakkaiden asiat hoidetaan kerralla kuntoon
  • asiakatyytyväisyys nousee
  • tehokkuus paranee