Blogissamme

Tiedätkö,

 • miten asiakaskohtaamisissanne toimitaan? Ovatko toimintatavat yhtenäisiä vai onko niissä paljon vaihtelua?
 • hoituvatko asiakkaidenne asiat eri kanavissa tehokkaasti ja järkevästi?
 • millaista asiakaspalvelijoiden vuorovaikutus asiakkaidenne kanssa on?
 • miten asiakkaanne kohdataan tunnetasolla?
 • millaisia kohtaamiset ovat verrattuna asiakaskokemukselle asettamiinne tavoitteisiin?
 • millaista hajontaa ja vaihtelua asiakaspalvelutilanteissanne on?
 • millaista lisäarvoa asiakkaalle syntyy asiakaspalvelukohtaamisista kanssanne?

Asiakaspalvelun kehittämisen pitää pohjautua tutkittuun tietoon siitä, miten asiakas kohdataan. Kun valitset meidät tutkimuskumppaniksesi, saat pureskeltua näkemystä puhuttelevin esimerkein.

Saat käytännöllistä tietoa siitä, miten yrityksesi kohtaa asiakkaansa puheluissa, sähköpostissa, chatissa, some-kanavissa ja kasvokkain asioidessa. Kerromme havaintomme siitä, miten asiakaskohtaamisenne sujuvat ja millaista vuorovaikutus niissä on sekä tutkimustuloksiin perustuvan näkemyksemme palvelun kehittämiseksi.

Haastamme kuulemaan asiakkaan äänen ja miettimään, millaisella vuorovaikutuksella ja johtamisella asiakaspalvelusta saadaan aidosti asiakaslähtöistä. Hyödyt siitä, että osaamme asettua asiakkaasi asemaan!

Tuloksia voidaan käyttää

 • Asiakaspalvelijoiden osaamisen kehittämiseen
 • Kaikkien palvelukanavien tai yhden kanavan palvelun kehittämiseen
 • Asiakaspalvelun johtamisen kehittämiseen
 • Asiakasymmärryksen ja empatian lisäämiseen koko organisaatiossa

Mitä yhteistyö kanssamme antaa?

Tulosten lisäksi saat konkreettisia keinoja asiakaspalvelunne kehittämiseen – lue täältä lisää tutkimuksista kehittämistyön tukena.

Miten valita oikea tutkimus?

Teemme tutkimuksia kaikissa asiakaspalvelukanavissa sekä esimerkiksi haastattelututkimuksia sekä erilaisia itsearviointeja. Suunnitellaan yhdessä teille parhaiten sopiva tutkimuskokonaisuus!

Esittelemme tarkemmin tutkimuksiamme seuraavilla sivuilla:

Voiko tutkimusta käyttää mittarina?

Haluaisitko käyttää asiakaskohtaamisten tutkimusta mittarina tai tulospalkkion perusteena? Kerromme asiakaskohtaamisten tutkimuksista mittarina tarkemmin täällä.