Kuinka asiakaskokemusta johdetaan?

Asiakaskokemuksen johtaminen on jokaisen asiakastyötä tekevän vastuulla. Valmennuksella saadaan konkreettisia näyttöjä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Asiakastyötä tekevien motivaatio nousee ja työn laatu paranee.

Valmennuksen tavoitteena on muutos. Valmennus kirkastaa asiakaskohtaamisten ja myynnin tahtotilaa sekä johdon, esimiesten ja asiakaspalvelua tuottavan henkilöstön roolia asiakaskokemuksen tuottajana. Tapamme valmentaa on tavoitteellinen ja käytännönläheinen. Aktivoimme osallistujat löytämään itse ratkaisuja, jotka toimivat käytännön työkaluina asiakaskohtaamisten johtamisessa. Autamme määrittelemään tavoitteet halutulle asiakaskokemukselle, jolloin myös asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen tulevat mahdollisiksi.

Minkälaisia valmennuksia on tarjolla?

Tarjoamme räätälöityjä valmennuksia asiakkaan todelliseen tarpeeseen. Tyypillisiä valmennuskokonaisuuksia ovat johdon ja esimiesten valmennukset asiakaskokemuksen johtamiseen, palautteenannon ja valmentavan esimiestyön valmennukset, työpajat kanavakohtaiseen asiakaskohtaamisten kehittämiseen (puhelinkohtaamiset, kirjalliset asiakaskohtaamiset, sosiaalisen median kanavat, kasvokkaiskohtaamiset) ja käytännön harjoituspainotteiset valmennukset. Järjestämme myös tiiviitä, täsmäaiheeseen luotuja videovalmennuksia pienryhmille.