Kohti erottuvaa asiakaskokemusta

Millaisia asiakaskokemuksia tavoittelet? Miten johdat organisaatiotasi yhä parempiin palvelukokemuksiin? Entä miten mittaat kohtaamisten onnistumista?

Tavoitteiden määrittely lähtee yrityksen strategiasta. Tavoitteet nivoutuvat strategian lisäksi arvoihin sekä brändilupaukseen. Tavoitteiden toteutuessa käytännössä päästään haluttuun lopputulokseen eli erottumiseen kilpailijoista paremmalla palvelulla.

Mitä kaikkea tavoitteiden määrittelyyn sisältyy?

Hyvä asiakaspalvelu vaatii valintoja ja toimintaa. Kun asiakaskohtaamisen strategian mukaiset tavoitteet on määritelty ja asianosaiset ymmärtävät kukin roolinsa prosessissa päästään käytännön työhön.

1 - Strategia

2 - Tavoitteet kohtaamisiin

3 - Ymmärrys omasta roolista