Haluatko erottua asiakaskokemuksella?

Asiakaskokemus on keskeinen kasvun tekijä. Informatum Research Oy on asiakaskokemuksen kehittämisen ja tutkimuksen osaaja. Asiakas on työmme keskiössä ja asiakaskohtaaminen on kaiken lähtökohta. Asiakaskohtaamisia kehittämällä varmistetaan parempi palvelukokemus. Hyvä palvelu on tahtotila ja tunnetta; se huomataan. Tutkimuksemme antaa täsmätietoa asiakaskohtaamisten laadusta ja yhtenäisyydestä, tapamme tulkita tuloksia auttaa kehittämään asiakaskokemusta yhä paremmaksi.

Kuinka toimimme?

Tuotamme johdolle ja esimiehille työkaluja asiakaskokemuksen ja palvelun asiakaslähtöisyyden johtamiseen. Työmme tavoitteena on palvelun laadun jatkuva kehittäminen, uusien toimintatapojen löytäminen ja niiden nivominen arjen työhön. Teemme työmme tinkimättömällä laadulla olematta ryppyotsaisia, räätälöidysti ja täsmällisesti, juuri asiakkaamme tarpeeseen sopivasti.

Meillä on pitkä kokemus sekä laaja ja käytännöllinen näkemys suomalaisesta asiakaskokemuksen johtamisesta.

Sparraamme yrityksiä määrittelemään asiakaskokemuksen tavoitteet.

Tutkimme asiakaskohtaamisia kaikissa kanavissa.

Oivallutamme esimiehiä ja henkilöstöä ottamaan vastuuta asiakaskokemuksen jatkuvasta parantamisesta sekä ymmärtämään oman roolinsa ja vastuunsa asiakaskokemuksen tuottajina.